Botilbud i Mariager har en fantastisk geografisk placering for mange

1801 hus

Det socialpædagogiske botilbud, som går under navnet Hedehuset, er beliggende i Mariager i hjertet af Jylland – der er dog rigtig mange fra området omkring Mariager, som benytter sig af botilbuddet. Der er rigtige mange fra Hobro, Viborg og Randers, som også finder nytte i botilbuddet. Rent geografisk er Hedehuset altså rigtig fint placeret, da det når ud til mange personer i Jylland. Selve Hedehuset er en socialpædagogisk fond, som tilbyder forskellige tilbud til unge, børn og faktisk også voksne. Der er forskellige tilbud at komme efter, som henvender sig til forskellige grupper. Hvis man er lidt nysgerrig, eller mener, det kunne være noget, der gav mening for andre eller en selv, kan man altid kontakte bostedet og få et bredere billede af, hvad det socialpædagogiske bosted er for noget. Det er som sagt beliggende i området ved Mariager, så der er rigtig mange uden for Mariager, der finder stedet interessant. Bostedet er beliggende i midten så at sige og derfor appellerer det til rigtig mange, da det har en god central beliggenhed.

Hvad tilbyder bostedet i Mariager 

Bostedet Hedehuset i Mariager er som allerede nævnt før, et socialpædagogisk bosted, som har forskellige tilbud til grupper af børn, unge og voksne. En af de essentielle ting, der er i netop dette bosted, er, at socialpædagogikken bliver kombineret med psykiatri. Der er derved mulighed for, at få psykiatrisk behandling en gang om måneden. Der er et rigtig godt samarbejde etableret med en praktiserende psykiater og netop det samarbejde er afgørende for, at bostedet har opnået en høj grad af succes over de seneste 30 år. Det er dog ikke kun det gode samarbejde mellem socialpædagogikken og psykiatrien, som er værd at nævne; bostedet er også begyndt at sætte fokus på maden og hvilken betydning den har. Hedehuset har et samarbejde med Frede Bräuner og han hjælper både medarbejderne, som såvel beboerne, med at sætte fokus på, hvor meget kosten i hverdagen faktisk betyder samt hvilken indflydelse det har på ens mentale sindsstilstand og sundhed. For mange er det netop disse professionelle kompetencer i spil, der er appellerende, samtidigt med, at bostedet har en fin beliggenhed i Mariager, hvor der kommer mange fra Viborg, Hobro og Randers.

Hvem er bostedet relevant for

Målgruppen for Hedehuset er børn, unge og voksne. Først og fremmest skal det slås fast, at Hedehuset er ikke for personer, som har et fysisk eller psykisk handicap i mere udbredt grad. Tilbuddet er rettet mod personer, som er svagere begavet og/eller lider af personlige forstyrrelser – det kunne fx være ADHD. Ydermere er målgruppen personer, som har mulighed for at klare sig selv til en hvis grad om morgenen og det er også vigtigt at slå fast, at det ikke er sted for personer af voldelig grad. Det ligger som sagt i Mariager i dejlige, idylliske omgivelser, hvor der er rigtig mange personer fra området omkring – bl.a. fra Hobro, Randers og Viborg – der kommer forbi stedet, da det ligger fint centralt i Jylland.

Om skribenten

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar